K. Zawistowski, strona domowa

Cud Słońca wg metody naukowej
Scholastyczna rewolucja pojmowania czasu jako fundament fizyki.

Fatima, Stanley L. Jaki i Św. Pius X

Nauka, a początek

Stanley L. Jaki i darwinizm.

Heliocentryzm i sprawa Galileusza

Scientific Method and Game Theory as a basis for knowledge and language

Noście na sobie Cudowny Medalik Niepokalanej "Miłość Mądrości Przedwiecznej" Św. Ludwika de Montfort - Ojcowie Monfortianie Kup Cudowny Medalik (Wydawnictwo Niepokalanów, cena 50 gr)

Kontakt: kzawisto(at)zohomail.eu, Krystian Zawistowski. Więcej: bio

Wszelkie treści tutaj obecne są moją opinią, nie zaś nauczaniem Kościoła Katolickiego.